Gabriel Aresti nació en 1933 en Bilbao, donde murió en 1975.

NIRE AITAREN ETXEA

Nire aitaren etxea

defendituko dut.

Otsoen kontra,

sikatearen kontra,

lukurreriaren kontra,

justiziaren kontra,

defenditu

eginen dut

nire aitaren etxea.

Galduko ditut

aziendak,

soloak,

pinudiak;

galduko ditut

korrituak,

errentak,

interesak,

baina nire aitaren etxea defendituko dut.

Harmak kenduko dizkidate,

eta eskuarekin defendituko dut

nire aitaren etxea;

eskuak ebakiko dizkidate,

eta besoarekin defendituko dut

nire aitaren etxea;

besorik gabe,

sorbaldik gabe,

bularrik gabe

utziko naute,

eta arimarekin defendituko dut

nire aitaren etxea.

Ni hilen naiz,

nire arima galduko da,

nire askazia galduko da,

baina nire aitaren etxeak

iraunen du

zutik.

LA CASA DE MIS PADRES 

Defenderé

la casa de mis padres. 

Contra los lobos,

contra la sequía,

contra la usura,

contra la justicia,

siempre

defenderé

la casa de mi padre. 

Perderé

mi ganado,

mis tierras,

mis pinares;

perderé

mis réditos,

mis rentas,

mis intereses,

pero defenderé

la casa de mis padres.

Me quitarán

mis armas,

y con mis manos

defenderé

la casa de mis padres;

me cortarán

las manos,

y con los brazos

defenderé

la casa de mis padres;

me dejarán

sin brazos,

sin hombros

sin pecho,

y con mi alma

defenderé

la casa de mis padres.

Yo moriré,

se perderá mi alma,

se perderá mi estirpe,

pero la casa de mis padres

seguirá

en pie.